خدمات

خدمات ما


خدمات اين كارخانه صنعتي شامل يكسال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش براي كليه محصولات توليدي مي باشد.
هر محصول براي خود داراي يك كارت گارانتي و يك دفترچه طريقه كار مي باشد كه ارائه اين كارت جهت سرويس و تعمير دستگاه الزامي است.
در غير اينصورت وجه تعميرات و لوازم يدكي نقدا دريافت خواهد شد. هر ضمانت نامه داراي شماره سريال مي باشد كه نبايدبه هيچ وجه مخدوش شود.
عيوب فني ناشي از اثر ضربه – آتش سوزي- نوسانات برق و استفاده ناصحيح از دستگاه و يا تعمير توسط افراد غير متخصص شامل گارانتي نمي باشد.
مديريت ريحان طب بيش از پيش مصمم است كه با ارائه سرويس و خدمات رايگان به شما مشتريان عزيز بتواند بر اين اعتماد بيفزايد.
به اميد روزهاي بهتر براي توليدي بهتر. (مديريت ريحان طب)